> ฟุตบอลคณะ รศ.

posted on 23 Dec 2009 09:31 by nidampa22

 

  คลิกชมแฟ้มภาพ

 

ภาพที่  1           " ไหว้ครู "

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีนักศึกษาที่เรียนหนังสือ อยู่ในสถาบันเดียวกัน,ห้วงเวลาร่วมยุคร่วมสมัยอาคารเดียวกัน(บุญชนะ  อัตถากร), ครูบาอาจารย์คนเดียวกัน และทุกคนต่างขึ้นลิตฟ์ไปเรียนเหมือนๆกัน  ประกอบด้วย

 

 1. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 22
 2. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร  รุ่นที่ 23
 3. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 51
 4. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ  กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 52
 5. นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 13
 6. นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 14
 7. นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 15
 8. นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 13
 9. นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 14

 

ทั้ง 9 รุ่น ต้องสวมรองเท้าย่ำพสุธาบนแดนขอบรั้วของสถาบันแห่งเดียวกัน...

รักกันไว้เถิด @ เพื่อนๆร่วมยุคร่วมสมัยเดียวกัน และอย่าได้น้อยใจที่ไม่มีโอกาสได้ไปเรียนอาคารหลังใหม่ อาคาร " อาคารสยามพระบรมราชกุมารี "

                                 

ลูกศิษย์กราบขอพรแห่งความสำเร็จ

 

ภาพที่  2           การแข่งขันฟุตบอลคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1

 

ชิงถ้วยเกียรติยศ

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันเสาร์ที่  16  มกราคม  2553    เวลา 11.00 น.

 

ณ สนามฟุตบอลนิด้า

 

แบ่งการแข่งขันเป็น  2  สาย

สาย

 

1.

ทีม   MPA 22

2.

ทีม   MPPM 13

3.

ทีม   MPPM  15

 

 

สาย B

 

1.

ทีม   MPA  23

2.

ทีม   MPPM 14

3.

ทีม   รวม MPA 51-52,MPPM 14-15 ภาคปกติ

 

 

กติกา

 1. ทีมแต่ละสายแข่งพบกันหมด คัดเอาทีมที่ 1,2 ของแต่ละสาย แข่งไข้วกัน ใช้หลักสากล
 2. นักกีฬา  7  คน,เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลา
 3. กรรมการในสนามชี้ขาด  ถือผลเป็นที่สิ้นสุด
 4. ใช้ระบบการแข่งขันแบบยืดหยุ่น ไม่เน้นผลแพ้-ชนะ
 5. เน้นมิตรภาพ-ความสามัคคีเป็นเลิศในการแข่งขัน

 

 

ภาพที่  3           " ถ้วยรางวัล"

 

 1. ถ้วยชนะเลิศ                 ( ศ..ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ )
 2. ถ้วยรองชนะเลิศ            ( รศ.ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ )
 3. ถ้วยอันดับสาม              ( รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ )
 4. ถ้วยอันดับสี่                  ( รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ )
 5. ถ้วยมิตรถาพ                  ( รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน )
 6. ถ้วยมิตรภาพ                 ( รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน )
 7. ถ้วยรางวัลดาวซัลโว        ( รศ.ปกรณ์  ปรียากร )

 

 

ภาพที่  4           "  แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  "

 

1.         MPA  22

 • สนามแข่งขัน/จัดการแข่งขัน/พิธีการ/กรรมการสนาม/เรียนเชิญอาจารย์/ประสานถ้วยรางวัล

 

 2.        MPA  23

 • ติดตั้งป้ายสปอนเซอร์(ถ้ามี)/วงโยธวาทิต(ถ้ามี)/น้ำแข็ง-น้ำดื่ม-แก้วน้ำ

 

3.         MPA 51-52 ( ภาคปกติ )

 • ควบคุม จัดเก็บอุปกรณ์กีฬา,ลูกฟุตบอล7 ลูก
 • กลอง-แทมมารีน-ฉิ่งฉาบ
 • คูเลอร์น้ำดื่ม 4 จุด
 • สร้างสีสรรค์การเชียร์ ( ถ้ามีทีมเชียร์ลีดเดอร์จะทำให้งานสนุกสนานยิ่งขึ้น )

 

4.         MPPM  13

 • ก๋วยเตี๋ยว-ขนม-ผลไม้ ( ทุกทีมติดใจเจ้าเดิม )

 

5.         MPPM  14

 • จัดทำโลห์รางวัล

 

6.         MPPM  15

 • งานต้อนรับอาจารย์/แขกผู้มีเกียรติ

 

7.         MPPM 14-15 ( ภาคปกติ )

 • เต็นท์
 • ดูแลงานด้านความสะอาด
 • บริการรุ่นพี่
 • สร้างสีสรรค์การเชียร์ ( ถ้ามีทีมเชียร์ลีดเดอร์จะทำให้งานสนุกสนานยิ่งขึ้น )

 

8.         สโมสรนักศึกษา

 • งานลงทะเบียน ( รายชื่อนักกีฬา )
 • บันทึกผลการแข่งขัน
 • ออกแบบซุ้มงาน (ถ้ามี)
 • ครีมนวด 20 หลอด เบิกจากคลินิกนิด้า

 

ค่าใช้จ่าย

 

 1. กรรมการ
 2. ค่าโรยสนาม
 3. เครื่องเสียง
 4. ถ้วยรางวัล
 5. ก๋วยเตี๋ยว-ขนม-ผลไม้
 6. เบ็ดเตล็ด

( ลงขันหรือขอสปอนเซอร์ )

 

ภาพที่  5

 

กำหนดการ

การแข่งขันฟุตบอลคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

ชิงถ้วยเกียรติยศ  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์

 

วันเสาร์ที่  16  มกราคม  2553 ณ สนามฟุตบอลนิด้า

 

11.00 น. 

พร้อมกันที่สนามฟุตบอล

12.00-13.00 น.

รัปประทานอาหาร(รอรับการสนับสนุน ขนมจีน-แกงเขียวหวานไก่),ลงทะเบียน

13.00-13.20 น. 

ทีม MPA 23 vs ทีม รวม MPA-MPPM (ภาคปกติ)

13.20-13.40 น.

ทีม MPPM 13  vs ทีม MPPM  15

13.40-14.00 น. 

ทีม MPPM 14  vs ทีม รวม MPA-MPPM (ภาคปกติ)

14.00-14.20 น.

ทีม MPA 22  vs  ทีม MPPM 15

14.20-14.40 น.

ทีม MPA 23  vs  ทีม MPPM 14

14.40-15.00 น. 

ทีม MPA 22  vs  ทีม MPPM  13

15.00-15.30 น.

พิธีเปิดการแข่งขัน,ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

15.40-16.00 น.

แข่งขันรอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1

 • ที่ 1  สาย A   vs   ที่  2   สาย B

16.00-16.20 น. 

แข่งขันรอบรองชนะเลืศ  คู่ที่ 2

 • ที่ 1  สาย B   vs   ที่  2   สาย A

16.20-16.40 น. 

แข่งขันแม็ทซ์มิตรภาพ

 • ที่ 3  สาย A   vs   ที่  3   สาย B

16.40-17.00 น.

แข่งขันรอบชิงอันดับสาม

 

17.00-17.20 น. 

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

 

 

17.30-19.00 น.

พิธีปิดการแข่งขัน

 • ประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัล/กล่าวปิดงาน/ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน/รัปประทานอาหาร

 

หมายเหตุ..

ประธานแต่ละรุ่น ส่งรายชื่อนักกีฬา/สต๊าฟโคช/ผู้จัดการทีม ได้ที่

นายสราวุธ  บูรณากาญจน์ อีเมล์ saravutbu@gmail.com

แอ๊ด อีเมล์. adun_sun@yahoo.co.th

 

 

ภาพที่  6      " เปิดตัวทีมฟุตบอล MPA 22 '

 

  นายวิโรจน์ (โก๋)  สิริมานะกิจรุ่ง   สังกัดสโมสรไปรษณีย์  กัปตันทีม   ค่าตัว     10,000 บาท ( หมดตัวไปแล้ว ยิ่งจัดแข่งขันบ่อย น่าจะหมดมากกว่านี้ ) ตำแหน่ง แบ็คซ้าย-ขวา  อดีตนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย  ฉายา " โก๋  ไปรษณีย์ " เกือบทำประตูคลาสสิคที่สุดคือยิงเฉียดเสา MPA 23 ประมาณ 10 เมตร...

  นายอิศรา (อิศ)  ทองอินศรี     สังกัดสโมสรรามอินทรา   ค่าตัว  9,999  บาท ( 1  บาท ผู้จัดการทีม หักไปทำบุญให้มูลนิธิเด็กอ่อนนักศึกษา )  ตำแหน่ง  แบ็คบ้าง-กลางบ้าง แล้วแต่อารมณ์ ไม่ค่อยขึ้นมายิง เนื่องจากไม่มีแรง....