> บัญชีการเงิน

posted on 08 Jan 2010 23:19 by nidampa22

 

 

สรุปบัญชี  MPA 22

สื้นสุด    วันที่  14  มกราคม  2553

ยอดยกมา

 

50,952.30

รายรับ

 

 

รายรับเพิ่มงานรับน้อง

8,000.00

 

รายรับงานแสดงมุทิตาจิต

13,400.00

 

รายรับเงินโอนค่ากอล์ฟ 18  กีวน                     

360,000.00

 

รายรับเงินสดค่ากอล์ฟหน้างาน 10 กีวน              

200,000.00

 

รายรับเงินเพื่อนสนับสนุนงานกอล์ฟ

35,000.00

 

รายรับเงินสนับสนุนงานปีใหม่

   12,150.00

679,502.30

รายจ่าย

 

 

ค่างานกอล์ฟ MPA 20    

16,050.00

 

ค่าพวงหรีด ( 2 งาน)

1,100.00

 

ค่างานเลี้ยงมุทิตาจิต

30,000.00

 

ค่ากระเซ้างานมุทิตาจิต

1,894.00

 

ค่าสนามกอล์ฟ (120,000-50,000) ( มีบิล)

70,000.00

 

ค่าแคดดี้ 124 คน (มีบิล)    

31,000.00

 

ค่าอาหารก่อนออกรอบ (มีบิล)

10,000.00

 

ค่าอาหาร+เครื่องดื่มงานเลี้ยงมื้อเย็นคลับเฮ้าส (มีบิล) 

57,060.00

 

ค่าดำเนินการ-ดนตรี-กระเป๋าแจกนักกอล์ฟ-ถ้วยรางวัล-ถุงกอล์ฟ (มีบิล)

114,100.00

 

ค่าของรางวัลจับฉลาก (ทีวี,ดีวีดี,ไมโครเวฟ,อุปกรณ์กอล์ฟ) (มีบิล)     

31,230.00

 

ทิปพนักงาน งานส่งท้ายปีเก่า

2,000.00

 

ค่าเช่าชุดเครื่องเสียง

18,000.00

 

ค่านักดนตรี

10,000.00

 

ค่าเช่าโต๊ะจีน

8,000.00

 

ค่าบำรุงฝ่ายอาคาร 

4,000.00

 

ค่าขนส่ง-ยืมโต๊ะนักเรียน

1,100.00

 

ค่างานซุ้ม

8,000.00

 

ไวนิล

2,300.00

 

ค่าเครื่องดื่ม (มีบิล)  

17,132.00

 

ค่าเบียร์สด (มีบิล)  

11,850.00

 

ค่าหลอดไฟติดซุ้มงาน (มีบิล) 

1,000.00

 

ค่าจาน-ถ้วย-แก้ว (โฟม-พลาสติก) (มีบิล)  

1,500.00

 

ค่าดอกไม้ 

4,000.00

 

ถังเล็กตักน้ำแข็ง (มีบิล) 

950.00

 

ค่าบุฟเฟต์ (มีบิล) 

10,000.00

 

แม่บ้านจัดเก็บขยะ

1,000.00

 

ค่าขนส่งเวที 

2,000.00

 

ค่าช่างภาพ 2 คน 

2,600.00

 

ค่าเสียหายถาด-หม้อกับข้าว   

500.00

 

ค่ากระเซ้าดอกไม้งานปัจฉิมนิเทศ MPA 21 

1,000.00

 

ค่านางรำอวยพรงานปัจฉิมนิเทศ MPA 21  

1,500.00

 

ค่าชีท Com   

3,000.00

473,866.00

คงเหลือ 

 

205,636.30

 

หมายเหตุ:

รายรับจากก๊วนกอล์ฟ นับจากเงินโอนเข้าบัญชีและเงินสดรับหน้างาน กรุณาอย่าไปนับยอดทางข่าวกอล์ฟซึ่งทำข่าวกอล์ฟเพื่อประเมินความเป็นไปได้เท่านั้น โดยได้แสดงรายชื่อทีมและผู้ประสานได้รับทราบแล้ว  

ในการจัดกอล์ฟครั้งนี้สมาคมศิษย์เก่า     รัฐประศาสนศาสตร์ได้มาจัดกอล์ฟหารายได้ที่สนามบางปูวันเดียวกัน  ทำให้ก๊วนกอล์ฟบางส่วนขาดหายไปเยอะพอสมควรความตั้งใจที่จะนำเงินจากการหารายได้ในคร้งนี้ เพื่อสมทบสนับสนุนดูงานต่างประเทศต้องยุติลง

                                                     

คณะทำงาน